ผู้ผลิต จำหน่าย และซ่อม/ปรับปรุงแก้ไข Induction Heating แบบครบวงจร

Induction Heating คือวิธีการให้ความร้อนทางไฟฟ้าแบบการเหนี่ยวนำ แล้วทำให้เกิดความร้อนขึ้นที่ชิ้นงานโดยตรง  ทำให้เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการให้ความร้อนแบบอื่นๆ  ทั้งยังมีข้อดีอีกหลายๆ อย่่าง ที่ทำให้ได้เปรียบในด้านการให้ความร้อนและประหยัดพลังงาน เช่น

1. ให้ความร้อนได้รวดเร็ว

2. ควบคุมจุดที่จะให้ความร้อนได้ง่าย

3. ไม่ก่อให้เกิดควัน เปลวไฟ

4. เครื่องใช้งานง่าย

5. ควบคุมอุณหภูมิของชิ้นงานได้ง่าย

6. ติดตั้งร่วมกับระบบอัตโนมัติได้ง่าย

7. ใช้พื้นที่ติดตั้งน้อย

8. พลังงานสะอาด

9. บำรุงรักษาง่าย

10. ประหยัดพลังงาน

Visitors: 62,006