เกี่ยวกับเรา/About us

บริษัทฯ ของเรา เริ่มดำเนินธุรกิจเล็กๆ ตั้งแต่ปี 2008 จนถึงปัจจุบัน
โดยคณะผู้ก่อตั้งที่มีคุณวุฒิ ประกอบด้วย ผู้ก่อตั้งบริษัทฯ จบ ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (B.Eng) จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี และ จบ ป.โท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (M.Eng)                             จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประวัติโดยย่อของเรา มีดังนี้

ปี 2008...... ได้ฤกษ์งาม ยามดี เริ่มดำเนินการธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบ ...

ปี 2009...... ได้ขยายกิจการและกำลังการผลิตเพิ่มเติม ...

ปี 2012......  ได้เพิ่มทุนในการดำเนินธุรกิจ ...

สินค้าและบริการของเรา ประกอบด้วย ...

สินค้าหลักและบริการหลัก คือ เป็นผู้ผลิตและให้บริการครบวงจรสำหรับงานด้านการให้ความร้อนด้วยการเหนี่ยวนำแบบไฟฟ้า (Induction Heating System) ทั้งซ่อม ปรับปรุง ดัดแปลง โดยงานซ่อมแซมเราสามารถซ่อมและบริการเครื่องได้ทุกยี่ห้อ  และจัดหาอะไหล่ทดแทนของเดิมได้อย่างรวดเร็ว  สินค้าและงานหลักอีกอย่างคือ รับออกแบบระบบเพาว์เวอร์อิเล็กทรอนิกส์  ตามความต้องการของลูกค้า

Visitors: 55,894