งานอบอ่อน/Annealing

งานอบอ่อน/Annealing : เป็นการทำให้ชิ้นงานมีความนิ่มหรือยืดหยุ่นขึ้น  เมื่อนำไปยังขบวนการผลิตต่อไปจะได้ไม่เสียรูป แตก หัก  

โลหะต่างๆ ที่สามารถอบอ่อนได้ เช่น ทองแดง สแตนเลส เหล็ก

 

 


Visitors: 55,895