งานเชื่อม/Brazing

งานเชื่อม/Brazing

การเชื่อมโดยใช้ลวดเชื่อมเงิน ซึ่งสามารถเชื่อมโลหะได้หลายประเภท เช่น เชื่อมทองแดง+ทองแดง, ทองแดง+ทองเหลือง, ทองเหลือง+ทองเหลือง, เหล็ก+คาร์ไบด์ ฯลฯ

 

       

Visitors: 55,895