งานอบ/Pre-heating

            

 เป็นการให้ความร้อนในระดับเล็กน้อย Pre-Heating

เช่น งานให้ความร้อนแปรงลวด งานอบสีตลับเมตร เป็นต้น

       

Visitors: 55,898