งานทุบขึ้นรูป/Forging

Hot Forging งานให้ความร้อนสำหรับการทุบขึ้นรูปพร้อมระบบลำเลียงชิ้นงานอัตโนมัติ  ขนาดของเครื่องและระยะเวลาการให้ความร้อนขึ้นอยู่กับชิ้นงานและความต้องการของลูกค้า
Visitors: 55,895