งานปิดภาชนะ/Sealing

เครื่องปิดฝาภาชนะ / Aluminium Foils Induction Sealer

ใช้สำหรับให้ความร้อนภาชนะที่ต้องการปิดผนึกแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์ของฝา  โดยไม่สัมผัสกับตัวภาชนะเลย  ระบบจะเป็นสายพานลำเลียงภาชนะผ่านเครื่องโดยไม่สัมผัสก็จะสามารถปิดฝาได้เลย

Visitors: 55,895