อะไหล่/Spare Parts

บริษัทฯ มีอะไหล่สำรอง สำหรับเครื่องอินดักชั่นทุกยี่ห้อและ ทุกประเภท

เช่น SCR, IGBT, TRANSISTOR, DIODE, MOSFET, TRIODE TUBE, VACUUM TUBE, Capacitor, Ferrite Core เป็นต้น…

Visitors: 55,895