งานบริการออกแบบด้านเพาว์เวอร์ อิเล็กทรอนิกส์/ Power Electronics Service & Designs & R&D

 ทางบริษัทฯ ยังมีบริการพิเศษสำหรับลูกค้าที่ต้องการในด้านเพาว์เวอร์อิเล็กทรอนิกส์  ทั้งนี้ก็เพื่อตอบโจทย์ปัญหางานอุตสาหกรรมของท่านให้ไม่สะดุด  โดยบริษัทฯ มีวิศวกรที่มีความรู้และความชำนาญไว้คอยรองรับความต้องการของท่าน  ถ้ามีปัญหางานด้านเพาว์เวอร์อิเล็กทรอนิกส์ โปรดปรึกษาเราครับ

ผลงานที่ผ่านมา.....  เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าให้ออกแบบงานเพาว์เวอร์อิิเล็กทรอนิกส์หลากหลายรูปแบบ เช่น ชุดควบคุมความเร็วมอเตอร์ DC , ชุดหรี่หลอดไฟ LED 1,000W-5,000W,  ชุดแหล่งจ่ายไฟ DC A  ตั้งแต่ 10A-1,500A    DC V  ตั้งแต่  0V-500V  ฯลฯ เป็นต้น

หรือจะให้ออกแบบทำใหม่/ทำทดแทน แผ่นวงจรของเก่าหรือที่ไม่สามารถหาอะไหล่ได้แล้วเป็นต้น  ทางบริษัทฯ ก็ยินดีให้บริการครับ


คิดถึงเพาว์เวอร์อิเล็กทรอนิกส์ คิดถึงเรา ฟาเรนไฮต์

Visitors: 55,898